Cercar en aquest blog

dimecres, 9 d’octubre del 2013

Faig referència a una consulta vinculant que INVERCO va fer a l'Agència Tributaria (concretament la consulta V2377-13) en la que es demanava quin tracte fiscal rebria el trasllat de participacions o accions de les institucions d'inversió col·lectiva estrangeres regulades per la Directiva 2009/65/CE. 

Fins a la publicació d'aquesta consulta, la repatriació d'aquest tipus d'inversions a Espanya implicava la tributació pels guanys patrimonials obtinguts, independentment de que es reinvertís a Espanya en productes similars, ja que no es complien les condicions per a aplicar el diferiment de la tributació com passa amb el fons comercialitzats a Espanya. 

Qui tingui fons d'inversió a l'estranger i els hagi aflorat a través de l'amnistia fiscal els podrà portar a Espanya sense tributar, sempre que sigui en altres vehicles registrats a la CNMV. 

Així consta a una nota d'Inverco als seus associats: 

Els fons d'inversió registrats a Espanya permeten el traspàs de cartera entre ells sense tributar, de la mateixa manera que els plans de pensió. 

Però, què passaria amb algú que tingués participacions d'un vehicle a un país, com per exemple Irlanda, que no estava registrat a Espanya? 

Un cop acollit a l'amnistia, es permetia que el titular mantingués aquesta inversió on era, ja que el seu historial fiscal ja estava recollit. Però si volia tornar-la, tal com està passant en alguns casos després de que entrés en vigor l'obligatorietat de declarar els béns a l'estranger, en teoria hauria de vendre aquest fons per a portar-lo a Espanya, passant obligatòriament per Hisenda (27% sobre les plusvàlues). 

Doncs ara ja no! Si ho recol·loca en un altre fons registrat a la CNMV se li aplicarà el mateix mecanisme de traspàs del que gaudeixen els productes locals o registrats a Espanya. Està clar que és un gest de complicitat cap el sector financer per intentar que augmenti el volum de diner que no s'ha repatriat. 

Però ja es veurà quants d'aquests patrimonis que en el seu dia van marxar del país per desconfiança i risc país d'Espanya ara estaran disposats a tornar. Sincerament jo crec que molt pocs, per pura diversificació!