Cercar en aquest blog

dijous, 19 de març del 2015

¿Quin risc assumeixo en invertir en Borsa?


Aquells que avui encara conserven patrimoni financer per invertir, es troben davant d'un dilema important: ¿cóm invertir els estalvis en un moment en que els dipòsits ofereixen rendibilitats gairebé nul·les o  fins i tot negatives com és el cas dels bons alemanys, la inversió de màxima seguretat?

Si ets un dels afortunats que es troben en la situació anterior, segur que una de les  alternatives que t'han recomanat per treure més suc als teus estalvis és la Borsa pel que  probablement t'has preguntat quins risc té invertir-hi. Això és precisament el que intentaré explicar a continuació:
 
Abans de començar, s'han d'entendre els conceptes de risc i volatilitat que ja he exposat en altres articles del meu bloc com per exemple  "No posis tots els ous al mateix cistell"

Repassem-los:

La volatilitat és una mesura de la variació del valor d'un actiu respecte la seva mitjana de  rendibilitat, que es calcula a través de la desviació estàndard. Pel fet de basar-se en valors històrics no permet extrapolar rendibilitats futures però en canvi, permet fer-se una idea molt clara del període de temps que s'hauria de mantenir la  inversió en un determinat actiu per tal de minimitzar-ne el risc de pèrdua. 

Un cop sabut que la volatilitat es pot mesurar per a qualsevol horitzó temporal (dies, setmanes, mesos, anys, etc.), mirarem de quantificar el risc real de la borsa en diferents períodes.  Per fer-ho ens basarem en l'índex Standard&Poor’s 500, un dels més representatius de la borsa americana i per tant de tot el món, del que en disposem de dades des del 1872.
 
El gràfic següent ens mostra un resum de les rendibilitats obtingudes de l'índex SP500 durant 140 anys. Cada barra indica el percentatge d'anys (eix vertical) en que s'ha obtingut una determinada rendibilitat (eix horitzontal). Per exemple, la primera barra indica que aproximadament en un 2% dels anys s'ha obtingut una rendibilitat inferior al -30%.
Una primera conclusió és que la mitjana històrica de rendibilitat anual d'aquest índex ha estat del +10,7%, i que en el 72% dels anys les rendibilitats anual s'han situat entre un -10% i un +30%, el qual equival a una desviació típica del 20%.

Però, què passa en l'altre 28% dels anys? Doncs que en un 13% dels casos s'obté una pèrdua d'entre el -10% i el -30% i a l'altre 15% un benefici d'entre el 30% i el 50%.

El gràfic també indica que en el 29% dels anys es té alguna pèrdua.

 Arribats fins aquest punt potser em direu que no heu vingut a jugar a la ruleta i us donaré la raó ja que efectivament no es tracta de cap joc sinó de definir un horitzó temporal prou llarg per minimitzar el risc d'una pèrdua possible. Però, què passa amb el risc quan s'allarga l'horitzó temporal? L'estudi anterior es basa en rendibilitats anuals. Si féssim aquest mateix gràfic utilitzant rendibilitats en períodes més llargs, s'arriba a la conclusió que el risc es manté alt si la inversió és de fins a 5 anys però comença a caure fins a gairebé desaparèixer en períodes superiors a 7 anys.  

CONCLUSIO:
Si volem invertir en Borsa però no estem disposats a assumir cap risc de pèrdua de capital, el nostre horitzó temporal s'ha de situar en un mínim de 7 anys, per obtenir a canvi rendibilitats properes a la mitjana de l' 11%.  Tanmateix, si el que volem és invertir en Borsa pensant en un termini de fins a 5 anys, haurem d'assumir que podem tenir pèrdues en alguns dels anys. 
En definitiva, que la inversió en Borsa té menys riscos del que sembla si realment s'inverteix amb un horitzó temporal prou llarg.

Això també és vàlid si només s'inverteix en una sola o poques accions?  Desgraciadament NO. No oblidem que l'única garantia de que això funcioni és tenir una cartera molt ben diversificada i fer-li algun retoc de tant en tant en funció de la zona geogràfica que ofereixi unes  perspectives millors. Però sempre ens quedarà el dubte de quin és el millor moment per entrar o sortir.
Tot i que tinc la meva pròpia teoria, si fos infal·lible dubto molt que estigués escrivint aquest article. Però el que si que et puc assegurar és que si decideixes invertir en Borsa, "Alea jacta est" però sàpigues que tens la història al teu favor!Bibliografia: The equity premium: Stock and Bond Returns since 1802 http://efinance.org.cn/cn/fm/The%20Equity%20Premium%20Stock%20and%20Bond%20Returns%20since%201802.pdf