Cercar en aquest blog

dimecres, 2 de desembre del 2009

Spain is different: Espanya puja els impostos mentre la resta de països els baixen

Els últims mesos, els contribuents ens hem hagut de veure com els nostres impostos servien de "parches" per evitar l'enfonsament d'una caixa com Caja Castilla La Mancha.

La possibilitat que el Fons de Garantia de Dipòsit (FGD) quedi buit té dues conseqüències importants. La primera és que es quedi sense diners per ajudar altres operacions de salvament i la segona és el risc que el FGD no compti amb recursos per garantir els diners dels estalviadors si es produís la fallida d'una caixa d'estalvis.

I que fa el govern per prevenir tot això? Pujar els impostos!

Quins arguments té el govern per augmentar els impostos?


Des de que a Espanya es fan sèries històriques sobre l'evolució del crèdit a empreses i famílies (1963), mai s'havia vist un descens. A l'octubre es va produir una baixada de set dècimes (-0,7%), el que suposa la segona caiguda consecutiva i contrasta amb el +21% de mitjana mensual aconseguit entre el 2000 i 2008, gràcies principalment als crèdits a promotors. És previsible que aquest despalanquejament financer privat continuï durant 2010.


Per contra, les dades del Banc d'Espanya del mateix mes reflecteixen que l'endeutament total exterior (inclòs el sector públic) ha crescut un 25% durant 2009, fins als 1,7 bilions d'euros (170% sobre PIB) situant-nos com un dels països més endeutats del món en termes relatius al PIB. La classificació en valor absolut l'encapçala EUA, amb un deute equivalent a 10 bilions d'euros, seguit de Regne Unit i Alemanya però Espanya segueix doblant el seu endeutament en termes relatius als EUA i se situa per sota d'Anglaterra. És per això que el govern intenta de pal.liar aquest greu problema a través dels pressupostos i vol augmentar els impostos. Tindrà èxit?

Com ens afectarà la pujada d'impostos?

1. Augmenta la fiscalitat de l'estalvi


Es substitueix l'aplicació d'un tipus fix del 18% en l'Impost sobre les Rendes de les persones físiques (IRPF) per l'aplicació de l'escala següent:

Fins a 6. 000 € --->19%
Des de 6.000,01 € ---> 21%


La meva opinió: Només és una mesura efectiva per l'objectiu de recaptar més. Els actius financers suposen 1,7 bilions d'euros (curiosament similar a l'endeutament extern), dels quals alguns actius no es poden escapar d'aquesta tributació, com els dipòsits bancaris (43,5% del total) i la inversió directa (accions i bons principalment, el 23% del total). Els únics que poden evitar aquesta tributació són els fons i societats d'inversió (9% del total) mitjançant els traspassos. Les Assegurances (9% del total) i Plans de Pensions (6% del total) són en general a més llarg termini i no suposaran un gran flux per a les arques públiques.


2. Millora del règim fiscal de PIMES en l'Impost sobre Societats i dels autònoms

Per als anys 2009, 2010 i 2011 s'estableix una millora de la tributació per a aquelles entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 5 milions d'euros i que tinguin una plantilla mitjana inferior a 25 empleats, amb requisits de manteniment d'ocupació.

La millora consisteix a passar del 25% actual al 20% per la part de base imposable compresa entre 0 i 120.202,41 euros, i per la part de base imposable restant, al tipus del 25 per cent (actualment el 30%).

S'estableix una mesura similar per a les persones físiques contribuents d'IRPF que exerceixen activitats econòmiques i que es trobin en la mateixa situació a través d'una reducció del 20%.

La meva opinió: Segons fonts de l'INE, a Espanya actualment hi ha 3.355.830 empreses censades, el 99,8% del teixit empresarial. Aproximadament una tercera part compliria amb els requisits anunciats (empreses amb menys de 25 treballadors i vendes inferiors a 5 milions d'euros) i es podrien acollir teòricament a la mesura anunciada. En la meva opinió només servirà com a premi per a les Pimes que puguin sostenir la seva plantilla i que tinguin sanejats seus comptes però no serveix per a l'objectiu buscat, que és ajudar a rellançar l'activitat empresarial mitjançant l'alleujament de la pressió fiscal ja que als que ja van bé no soluciona res.

3. Increment de tipus en l'impost sobre el valor afegit

S'incrementa el tipus general de l'impost des del 16% al 18%.

El tipus de l'IVA reduït s'incrementa des del 7% al 8%. Cal assenyalar entre les operacions gravades a aquest tipus, es troba la compra d'habitatge, o els serveis d'hostaleria.

La meva opinió: tot i que era qüestió de temps que els nostres tipus d'IVA, més baixos a Espanya que a la resta de països comunitaris, comencessin a convergir, és una mesura fora de temps que no crec ajudi a complir l'objectiu de major recaptació a curt termini.


L'exemple d'altres països

Mentre Espanya puja els impostos, la resta de països pren mesures per a reduir-los. Però a França, Alemanya i Anglaterra sospesen seriosament el fet d'imposar un cànon al sector bancari perquè siguin ell mateix qui autofinancii les seves futures crisis i de pas, que es vigilin entre ells per evitar que es duguin a terme tipus de pràctiques que puguin afectar la resta.


CONCLUSIONS

Crec que amb aquestes mesures de pujada d'impostos, el Govern espanyol no només es quedarà a mitges en el seu objectiu buscat sinó que a més contribuirà a situar la recuperació d'Espanya a la cua dels països occidentals, tant en temps com en intensitat. Crec que les accions que estan prenent els nostres veïns com el cànon al sector bancari, serien un clar exemple a seguir.