Cercar en aquest blog

dijous, 29 de gener del 2009

Prima de Risc d'un país - El risc (part II)

En el meu escrit anterior vèiem la definició del risc sistèmic i la dificultat d'anticipar-lo a temps. Avui faré una aproximació molt breu sobre els aspectes que influeixen en aquest risc. Per això, enumeraré algunes de les variables que tenen en compte els estalviadors d'arreu del món quan decideixen comprar aquest tipus de títols: LA RENDA FIXA. Anem primer a la definició, ja que de fixa només en té el nom i amb això s'han creat molts malentesos...


Renda Fixa: Un títol de Renda Fixa és un actiu financer on l'emissor (Estat o Empresa) es compromet a pagar a l' inversor uns interessos fixes o variables (cupons) en una data establerta (trimestral, semestral o anualment) i tornar-li la mateixa quantitat acordada (el nominal invertit) al final d'un termini determinat (venciment que pot anar des d'un any fins a l'infinit!).

Cada títol comporta 2 tipus de risc: el risc de l'Emissor (que no pugui fer front als seus compromisos, com ha passat amb Lehman Brothers) i el risc del tipus d'interés (el nominal d'aquest títol anirà variant de preu durant tota la seva vida com a conseqüència de la variació dels tipus d'interès en el mercat (ho veurem en el meu proper escrit).

Aquests dies s'ha sabut que una de les tres agències més importants del món (Standart & Poor’s) ha rebaixat la qualificació creditícia d'España, d' ‘AAA’ a ‘AA+’ fent-la fora de la sel.lecta llista de països amb màxima qualificació: Alemania, Austràlia, Austria, Canadà, Dinamarca, Estats Units, Finlàndia, França, Holanda, Irlanda, Illa de Man, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Singapur, Suècia i Suïssa.

Us preguntareu perquè? Em limitaré a enunciar les variables que influeixen en general al major o menor risc d'un país respecte a un altre, reflectint-se així la prima de risc d'un país:

· RISC POLÍTIC. La forma de govern i el grau de participació política ponderen de forma important. Aquí estem en línia amb els AAA.

· INTERVENCIÓ DE L'ESTAT EN L'ECONOMIA. Grau de lliberalització de l'economia. En línia con los AAA.

· OBJECTIUS DE POLÍTICA ECONÒMICA: Un govern no hauria de perdre mai de vista quatre objectius macro-econòmics:


1) Creixement econòmic (PIB, volum i taxa d'estalvi, inversió, etc.). Ara anem pitjor…
2) Estabilitat de preus (massa monetària, creixement del crèdit, tipus de canvi i autonomia del Banc Central). En línia o una mica pitjor...
3) Obertura exterior (cobertura comercial, model de creixement, etc.). Molt pitjor…
4) Política de plena ocupació. Com més va, pitjor…


. FLEXIBILITAT I MARC FISCAL. Política fiscal i pressupostària del Govern, competitivitat fiscal, facilitat d'augmentar impostos i despesa pública… en alguns impostos estem pitjor.

· DISPONIBILITAT DE RECURSOS FINANCERS. Existència d'un mercat de capitals ben desenvolupat. En línia.

· ENDEUTAMENT DE L'ESTAT. Volum de Deute Públic intern/extern a llarg/curt termini i pes de les obligacions futures com les pensions. L'EURO disminueix el risc d'aquesta variable en no tenir risc de canvi entre països de l'àrea…Estem empitjorant.


CONCLUSIÓ: AQUESTES VARIABLES FIXEN EL NIVELL DELS TIPUS D'INTERÈS DEL DEUTE PÚBLIC D'UN PAÍS, AUTÈNTICA MESURA DEL RISC PAÍS (No confondre amb prima de Risc de la Renda Variable…en propers capítols.

En el proper parlaré de…¿Perquè la Renda Fixa no és fixa?