Cercar en aquest blog

divendres, 24 de juliol del 2009

En què inverteixo els meus diners?

La Borsa és un dels termòmetres més importants per valorar la confiança que la gent té en l'economia pel que la pujada des de mínims dels principals índexs borsaris indica que tornem a tenir una certa confiança cap al futur de l'economia mundial.

Aquestes pujades es deuen a:

- Les primeres revisions a l'alça sobre l'economia nord-americana.

- Les declaracions del prestigiós economista Nouriel Roubini que va pronosticar fa pocs dies la fi de la recessió als EUA durant aquest any 2009.

- El mercat immobiliari USA sembla haver tocat fons (al mes de maig l'índex de preus d'habitatge ha repuntat un 0,9% així com la petició d'hipoteques en les tres últimes setmanes).

- La Xina continua enregistrant un creixement de la seva economia del 7,9% en el segon trimestre.

- Els resultats empresarials corresponents al segon trimestre estimats inicialment en un -34% per a l'S&P no estan essent pitjors dels ja estimats.

Malgrat tots aquests catalitzadors més favorables, una gran majoria d'analistes considera prematur dir que ja estem en un mercat alcista mentre que tots estem d'acord en dir que la recuperació serà lenta a nivell global i molt lenta en la nostra pròpia economia per les raons tantes vegades al.ludides de concentració en els sectors Construcció i Turisme. La factura esperada del pagament d'interessos per l'augment desmesurat de l'endeutament del sector públic serà sens dubte el fre més important en l'etapa de recuperació.

En aquest context dels famosos "brots verds" dels que tant sentim a parlar últimament, molts em pregunten: quin tipus d'inversions puc fer en aquest nou entorn?

Doncs vet aquí la meva proposta per a un perfil inversor moderat que pugui assumir un màxim d'un 30% en Renda Variable i per tant que estigui disposat a assumir algunes pèrdues a curt termini per obtenir més beneficis a mig i llarg termini.

Com a criteri general, descartaria les inversions en Renda Fixa a llarg termini per les pujades dels tipus d'interès que aquest tipus d'instrument registraran en els propers mesos/anys (veure explicació al meu escrit del 02.02.2009: Perquè la Renda Fixa no és fixa?).
1) Dipòsits a Termini

- Depósito Confianza al 3,5%
A través de la nostra agència de Bankinter pots obtenir un 3,5% fins al proper 5 d'agost per imposicions a 6 mesos.


2) Renda Fixa i similars

- Carmignac Securité
Fons de renda fixa amb 5 * Morningstar que inverteix principalment en obligacions o valors assimilats, així com en altres títols de deute denominats en euros. L'objectiu del fons és la recerca d'una rendibilitat regular preservant el capital invertit.
Codi ISIN FR0010149120.

- Schroder ISF Euro Corporate Bond
Fons de renda fixa corporativa amb 4 * Morningstar, proporciona un rendiment de creixement de capital i d'ingressos principalment mitjançant la inversió en una cartera de bons i altres títols de renda fixa i flotant denominats en euros i emesos per governs , organismes públics i emissors supranacionals i empresarials. El fons mantindrà un mínim del 80% del seu patrimoni net en valors no sobirans.
Codi ISIN LU0113257934


3) Renda Variable Mixta

- Carmignac Patrimoine
Es un dels millors Fons mixtes del món (5 * Morningstar) per situar la seva rendibilitat en els últims 10 anys dins dels primers de la seva categoria. S'inverteix de forma permanent el 50% en productes de renda fixa i / o monetaris i 50% en els de Renda Variable.
Codi ISIN: FR0010306142


4) Productes alternatius + estructurats

- JPM Highbridge Statistical MKT. Neutral
Ofereix un rendiment total en tots els entorns de mercat, sigui baixista o alcista amb un objectiu del 5% per sobre de l'Euríbor, fent ús d'estratègies de derivats, quan sigui pertinent. Per anar bé aquest fons necessita una certa volatilitat igual que un veler necessita vent per avançar.
Codi ISIN: LU0273799238

- Dipòsit Estructurat
Els dipòsits estructurats abunden molt en el mercat però els bons són molt rars. Escollir-ne un en funció de les variables del meu últim escrit 19.06.2009

5) Renda Variable

- Inversió Directa
La cartera de valors recomanada en aquest sentit és molt àmplia però les accions que tenen més consens entre les diferents gestores poden ser Allianz, Altrom, Bayer, Deutsh Telecom, Totalfina, BNP Paribas, Eni i Carrefour. A Espanya, Telefónica, Santander, BBVA, Arcelor, Gas Natural, Indra, Acciona, BME, Ferrovial, Red Elèctrica i Repsol.
Entre les accions Nord americanes que són les que sortiran primer de la crisi actual trobem oportunitats entre Microsoft, Mc Donald's, Google, Colgate i Teva entre altres.

-Bankinter Pensión Dividendo
Un fons amb 5 * Morningstar que inverteix un 100% del seu patrimoni en Renda Variable, sobretot en aquells actius que tenen una alta rendibilitat per dividend. El percentatge d'inversió vindrà determinat per la situació del mercat, podent variar des d'un 0% a un 100%.

- Fortis Oportunities USA
Inverteix el 100% en empreses grans i de creixement del mercat Nord americana (5 * Morningstar).
Codi isin LU0377127104

- Robeco Emerging Market
Inverteix en importants empreses dels mercats emergents de tot el món, com Corea, Taiwan, Polònia i Brasil. (3 * Morningstar però amb recorregut molt bo en els últims mesos)
Código isin LU0187076913

- Scandia Pacific
Inverteix en valors d'accions d'emissors de la
regió del Pacífic (5 * Morningstar). Codi ISIN: IE00B01FHV31

Entrant en http://www.morningstar.es/ , introduint el codi isin a la pestanya “buscar”, podeu obtenir una fitxa dels fons que acabo de proposar per poguer comparar totes les variables que un inversor ha de conèixer (política d' inversió, rendibilitat, volatilitat i horitzó d' inversió a contemplar i qualitat en la gestió del mateix).

Como sempre, existeixen múltiples combinacions possibles i totes ben respectables. L'important és que sempre estiguin degudament consensuades entre el client i el seu assessor financer.